"Bostadsmarknaden saknar två saker: Bostäder och marknad"

Västsvenska Handelskammaren blickar framåt och frågar fem riksdagsledamöter från olika partier om hur de ställer sig i olika frågor. Said Abdu, näringspolitisk talesperson i Liberalerna, som tidigare hette Folkpartiet, lyfter upp sin hemstad Trollhättan som ett exempel på hur duktiga Västsverige är på att ställa om efter rådande förutsättningar.

Hej Said Abdu. Vilka är dina västsvenska hjärtefrågor 2016?

 - Att stå upp för regionens infrastruktur - från Sverigeförhandlingen till min egen hembygds livlina för affärsflyget: Malöga flygplats. En nedläggning av Bromma flygplats hotar näringslivet i Västra Götaland.

Hur arbetar du för att uppmärksamma och möta det västsvenska näringslivet?

 - Jag har min bakgrund som företagare och som industriarbetare på Saab i Trollhättan vilket har lagt grunden för mitt politiska perspektiv. I mitt politiska arbete utgår jag alltid från mina egna erfarenheter och då är Västra Götalandsregionen och våra företag min utgångspunkt. Det är hemma.

Vad anser du är viktigast när det gäller västsvenska industrifrågor?

 - Industrin står inför stora utmaningar i och med globaliseringen och digitalisering. Att garantera en god utbyggnad av bredband gynnar inte bara tjänstesektorn, utan kommer omedelbart industrin till del i form av att världen öppnar sig som marknad. Att garantera infrastrukturen är en central fråga, från Göteborgs hamnar till vägnätet i Dalsland.

Läs mer: Han ger Västsvenska företag en röst i Stockholm »

Vilka utbildningssatsningar vill du lyfta fram för att säkerställa kompetensförsörjningen?

 - På flera håll i regionen satsar man på yrkesutbildningar. Det är helt rätt väg att gå för att överbrygga steget mellan skola och arbetsliv. Yrkesintroduktionsanställningarna kan inte begränsas till företag som har kollektivavtal - fyra av fem nya jobb skapas i småföretag som i stor utsträckning saknar kollektivavtal. För att garantera kompetensförsörjningen måste arbetsmarknaden öppnas för fler.

Myndigheter är en viktig arbetsgivare för akademiker. Hur får vi regeringen att bevara samt placera nya myndigheter i Västsverige?

 - Företag - som handelskammarens medlemmar - är de som skapar jobb i Sverige. Jag är själv en jobbskapande företagare och vet var grunden till tillväxten finns. Statliga myndigheter kan inte skapa jobb. De kan skapa förutsättningar för jobb. Den statliga servicen ska omfatta hela Västsverige. Men jag ser inget egenvärde i att utlokalisera statliga myndigheter. Det är en kortsiktig lösning som skapar osäkerhet. Vad händer när den utlokaliserade myndigheten flyttar nästa gång? Kanske till Norrland?

Vad gör ditt parti för att minska regelbördan kring byggandet av nya bostäder?

 - Vi har bland annat öppnat upp för marknadshyror i nybyggnation. Det kommer att behövas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden saknar två saker: bostäder och marknad.

Hur uppfattar du att bilden av Västsverige är i maktens korridorer?

 - Synen på Västsverige är positiv, med rätta. Vi har alltid varit vända mot omvärlden och snabba på att ställa om efter globaliseringens förändrade förutsättningar och krav på strukturomvandlingar. I min hemstad Trollhättan har strukturomvandlingen lett till mycket nytt. Nyligen lyftes GKN i Trollhättan fram som ett positivt exempel på ett möte som arrangerades av Handelskammarens kollegor: Stockholms Handelskammare. När det går bra för Västsverige går det bra för hela Sverige, säger Said Abdu.