Hallå där Ove Lillestöl

Möt Handelskammarens regionchef Ove Lillestöl i en intervju om sin regions utmaningar och styrkor.

Beskriv din region?

Sjuhärad - här händer det. Vi vågar experimentera och här finns framtidens entreprenörskap. Här testar vi och får saker och ting gjorda. Boråsanda är framåtanda och den präglas av att vi både är nyfikna och modiga. Andan genomsyrar hela Sjuhärad.

Vad är din regions styrkor och utmaningar framåt? Under kommande år och kommande årtionde?

Borås har en positiv befolkningstillväxt, ett unikt logistikläge och starka kluster: textil, logistik & distanshandel och industri. Vi måste fortsätta satsa på stadsutveckling och bostäder i Borås. Det är bra för hela regionen och skapar även tillväxt i övriga orter i bygden. Men järnvägen och kollektivtrafiken är fortfarande eftersatt och det rimmar illa med potentialen vi har här. Vi har även en låg andel med eftergymnasial utbildning.

Varför finns regionkontoret? Beskriv vad Handelskammaren vill, gör och har gjort i den region du verkar i. Vad gör ni konkret på politiksidan och på nätverkssidan?

Handelskammarens kontor i Borås finns till för företag som vill verka i en bygd som ska utvecklas i stället för avvecklas. Vi brinner för tillväxt och kompetensutveckling och ser hur viktigt det är att det finns bra kommunikationer och bostäder så att företag kan få tag i den kompetens de behöver. Att många företag är medlemmar hos oss gör att vi kan påverka politiker att fatta bra och rätt beslut för industrins villkor. Vi gör Sjuhärad och Västsverige starkare. Vi stärker även ledare i våra olika nätverksgrupper, starka ledare ger också starka företag!

Vad är din vision för regionen? Hur och på vilket sätt kommer den att utvecklas? Vilken del kommer Handelskammaren att spela i det?

Vi har en önskan och tror att vi i allt större grad blir en del av storgöteborg, samt att stråket Jönköping – Borås - Göteborg blir ett område som växer och där företag lätt kan hämta kompetens och etablera sig. Vi ska även verka för att Västsverige ligger i framkant och är ett område där människor vill bo och arbeta, och att det finns attraktiva skolor där föräldrar gärna vill placera sina barn.

VILL DU TRÄFFAS OCH DISKUTERA MÖJLIGHETER FÖR Boråsregionen? 

Ja, jag vill boka in mig på en fika

Här finner du vårt kontor i Borås

Var:
Österlånggatan 40, Borås