Bli inte förälder i ditt ledarskap

En fullsatt workshop och lika många på väntelistan. Många intresserade sig för programpunkten Bootcamp för ledare under den första dagen av Handelskammarens invigningsvecka, en workshop som gick ut på att få sina medarbetare att växa upp.

 - Det traditionella ledarskapet är något som kommer från en hierarkisk organisation, där chefen är ansvarig, expert och anses vara avgörande för verksamheten. Förhållandet till sina medarbetarna tenderar i det ledarskapet att bli likt det mellan föräldrar och barn, där chefen antingen blir den fixande och omhändertagande eller den som är kritisk och dirigerande, inleder ledarskapstränaren Therese Wallin från Tuff ledarskapsträning.

Hon räknar upp många föräldralika ageranden – att försöka peppa och uppmuntra, motivera och inspirera. Att förmana, övertala, tjata och skälla. Men konsekvensen, menar hon, är att medarbetarna istället blir passiva och oansvariga. Det gäller att identifiera sina styrkor och därmed också sina fallgropar som ledare.
 - Är man engagerad och driven riskerar man att ses som en ångvält eftersom man är allergisk för när människor inte kommer till skott. En analytisk person kan uppfattas som kall och kritisk, och en relationsfokuserad person kan ses som mesig och översnäll.

I flera rollspel fick deltagarna öva sig på att ha ett annat förhållningssätt till sina medarbetare – som kompanjoner och vuxna människor. En av övningarna gick ut på att meddela ett tråkigt besked till en medarbetare utan att linda in det eller bli tröstande. En svår övning tyckte många, eftersom man inte vill riskera att uppfattas som arrogant.

 - Det handlar inte om att bli kall och inte heller om att trösta. Det handlar om empati. Att lyssna är en aktiv aktivitet men vi gör det väldigt sällan, istället tänker vi på vad vi ska säga härnäst. Upplever man att man blir hörd av sin chef bara sprutar det ut lugnande hormoner i kroppen, avslutar Therese Wallin.

Vad tar du med dig från workshopen, MaTTIAS Asséhn, Lindolmen Conference Center?

 - Det var positivt, jag fick nya tankar. Jag har en analytisk styrka, så min fallgrop är att inte bli kall och kritisk. Jag lärde mig att alla har snarlika frågeställningar, oavsett vilken verksamhet man är i.

 - Jag tycker inte att man ska utesluta varken det ena eller det andra ledarskapet, det styrs nog mer av vilken bransch man är i. Jobbar man med mycket inhyrd kompetens, då måste man nog vara lite er chefig. Men med ett team med fastanställda, då fungerar kanske det andra ledarskapet bättre.

Annika Sköldberg, MM Sports:

 - Det är klart att man får ut mer av en vuxen och man måste bli medveten om hur man agerar. Det krävs ett aktivt jobb, många är ovana. Jag kände igen mig mycket i exemplet med att min fallgrop är att jag kan bli en ångvält för att jag blir är allergisk mot att det blir segt och inte händer någonting.

Claes Berlin, egenkonsult:

 - Det här är ju en bekräftelse av det man redan vet egentligen, men det gamla är så djupt rotat i oss. Det är jättebra med de här rollspelen, att träna och att lyssna på andra. När det gäller mitt ledarskap så vill jag egentligen inte försöka ändra det jag är dålig på utan vill hellre lägga energi på det jag vet att jag är bra på.

ÄR DU REDO FÖR NÄSTA STEG?

Som ledare har du fullt upp. Du ska både hänga med i en snabbföränderlig värld och vara fokuserad på organisationen. Samtidigt behöver du tid till reflektion och arbeta strategiskt och långsiktigt för att nå målen. Genom våra nätverk och utbildningar kan du utveckla ditt ledarskap och bli redo för nästa steg för både dig själv och ditt företag.

TJÄNSTER FÖR DIG I LEDANDE POSITION