Besök av en nybliven hundraåring

Vad vet vi egentligen om vår granne? Nyligen fick Handelskammaren besök av Finlands ambassadör Matti Anttonen, han gav oss en uppdatering på läget i Finland, som ju också nyligen firade 100 år som nation.

Varför besöker du Handelskammaren i dag?

Det är mer på gång mellan Finland och Sverige än vad folk tror. Bland Sveriges fem största exportmarknader finns tre nordiska, Finland är en av dem. Och Sverige är det mest nordenberoende landet, det pratar vi nästan aldrig om. Vi talar om Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, men mer sällan om ekonomiska samarbeten. Vi har 40 flyg mellan Finland och Sverige dagligen, från Göteborg har det ökat enormt. Plus 15 färjeavgångar. Det är viktigt att se vad vi har tillsammans och de möjligheter som finns i framtiden.

Berätta mer om läget i Finland!

Finlands ekonomi växer näst snabbast i Europa. Det kan bland annat förklaras med att de tagit sig ur den ekonomiska krisen och att skogsindustrin, som är betydande i Finland, koncentrerar sig på fler produkter än grafiskt papper och gör stora investeringar. Hösten 2017 gjordes den största investeringen någonsin i finsk skogsbransch.

Nokiaklustret har också gjort förändringar, Nokia går bra, de har fler än 100 000 anställda och är helt globala. Nokiafenomenet var baserat på högklassigt kunnande inom radioteknologi, det används fortfarande inom mobil kommunikation men är också högintressant för fordonsindustrin och för självkörande bilar. Här finns stora möjligheter till samarbeten mellan Finland och Sverige.

Ser du fler typer av samarbeten mellan Finlands och Sveriges näringsliv?

Vi har även bioekonomin och skogsindustrin, där måste vi kämpa för våra värden tillsammans. Sverige och Finland är de viktigaste skogsländerna i Europa. Vi kan visa att det går att ha hållbar skogsnäring samtidigt som skogarna används för ekonomiska ändamål.

I dag används ju skog till både textilier och drivmedel för flyg, hur ser det ut i Finland?

För bara några veckor sedan beslutade Stora Enso att deras stormassafabrik i östra Finland endast ska producera textilfiber. Den ska också kunna transporteras direkt via järnvägsspår till Kina.

Järnvägsspår till Kina, berätta mer om era infrastruktursatsningar!

Möjligheten att transportera varor direkt hjälper hela sträckan i inlandet att utvecklas. Via den här vägen tar det tio dagar att transportera en container till Kina. Finland har också samma spårbredd som Ryssland. Nu kommer även en järnväg mellan Ryssland, Azerbajdzjan och Iran. Den logistiska världsbilden kommer helt klart att förändras.

Hur ser du på Finlands relation med Västsverige?

På 60-talet och 70-talet flyttade många finländare till Västsverige, ungefär hälften stannade. Totalt flyttade 570 000 finländare till Sverige efter kriget. Finland gör också stora investeringar i Västsverige, bland annat i raffinaderier, snart öppnar också en fabrik som producerar växtprotein, ett livsmedelsföretag som varit mycket framgångsrikt i Finland.

Och slutligen grattis till 100 år av självständighet!

Finland och Sverige är väldigt nära varandra, vi var delar av samma rike 600 år. Och när Finland blev självständigt 1917 fick Sverige för första gången en granne i öst som delade samma demokratiska värden.  

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap