Bjarne Petterson summerar året i Skaraborg

2018 var ett bra år, både när det gäller konjunktur och infrastruktursatsningar. Under 2019 lägger vi extra kraft på att hitta lösningar på bostadskrisen skriver Handelskammarens regionchef.

När vi går in i 2019 gör vi det i högkonjunktur. Även om det finns tecken på en dämpning, samt viss oro i vår regeringsbildning och omvärld, står Västsverige stabilt. Västsverige är just nu dragloket och motorn svensk ekonomi. Fordonsindustrin och den västsvenska byggsektorn går bra och vi befinner oss i en position där konjunktursvängningarna inte påverkar oss i lika hög grad.  

Vi har under året nåtts av ett flertal positiva besked kring E20 och Västra stambanan.

Vi har under året nåtts av ett flertal positiva besked kring E20 och Västra stambanan. I arbetet med att skapa en större arbetsmarknad är Västra stambanan vår i särklass viktigaste infrastruktursatsning. 2018 påbörjade vi också ett mer uttalat samarbete med kommunerna kring tågsträckan, det var viktigt. Nu jobbar vi framåt med att få in så många åtgärder som möjligt i den uppdaterade infrastrukturplanen, målsättningen är att den ska bli så bra att regering och riksdag inte kan säga nej. När det gäller E20 har två av det nio planerade sträckorna byggts ut, sträckan Alingsås-Vårgårda kommer sannolikt färdigställas tidigare än planerat och år 2025 är E20 mötesfri genom hela länet.

Kan bli fyra tappade år

Med 2019 går vi in i ett regeringsskifte där Sverige med stor sannolikhet kommer att ledas av ett minoritetsstyre. Det innebär att det blir svårare för politikerna att genomföra omfattande reformer och tillgodose våra företagsbehov långsiktigt. Jag är orolig för att det kommer bli fyra tappade år och att vi mest kommer att se en fortsättningspolitik.

Det är akut bostadsbrist i de flesta av Skaraborgs kommuner

Oavsett regeringsbildare fortsätter vårt arbete och 2019 stärker vi vår närvaro i maktens korridorer. Vi lägger extra kraft på att hitta lösningar på bostadskrisen och på att förbättra förutsättningarna för industrin. Det är akut bostadsbrist i de flesta av Skaraborgs kommuner, ett växande problem för många företag då det hindrar rekrytering och möjlighet till tillväxt. Håll gärna utkik efter vår kommande rapport Bostadsbristens pris där ni kan läsa om de samhällsekonomiska förluster bristen skapar i Västsverige. Under 2019 kommer vi även att arbeta för att fler skolor ska erbjuda gymnasiala lärlingsanställningar inom industriteknik.

Nya möjligHeter

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar är på allas läppar. Vi vill ligga i framkant och har därför inrättat ett digitaliseringsråd och tillsatt en digitaliseringstalesperson. Vår talesperson, Linus Bille, anser bland annat att digitalisering främst är en management- och organisationsfråga, inte en it- eller teknikavdelningsfråga. Håll utkik efter honom och alla de seminarium och träffar vi erbjuder under 2019 i vår kalender.

2018 erbjöd vi cirka 120 möten och events och ungefär 1000 personer befann sig i våra lokaler, 2019 blir ett lika bra år. Vi vill göra skillnad, både när det gäller dig, ditt företag och vår region. Varmt välkommen till din Handelskammare!

STÄRK ER KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Vi företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap