Äntligen ett steg mot en lösning i hamnkonflikten

Våra medlemmar blöder som ett resultat av en konflikt i Göteborgs hamn, Nordens största hamn. Hamnen och industrin har också under 40 år lidit stor skada av ständiga konflikthot med stora störningar som följd.

Med anledning av detta ser nu regeringen över rätten att vidta stridsåtgärder. En konflikt i en så dominerande hamn drabbar svensk konkurrenskraft och därmed svenska jobb och välfärd.

Vi har haft en tät dialog med arbetsmarknadsdepartementet och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Vi har också lyft frågan med andra ministrar såsom Anna Johansson och Mikael Damberg.

Idag kan vi säga att trägen vinner. Några viktiga kommentarer till dagens förslag.

  • Regeringen har hörsammat näringslivet och Västsvenska Handelskammarens linje när de i dag föreslår en utredning. I utredningen ses lagstiftningen över, något vi också har förespråkat. Regeringen använder sitt mest kraftfulla verktyg, lagstiftningsverktyget.

  • En lagändring kan lösa den långsiktiga situationen och undvika att konflikter av den här typen återkommer där arbetsgivaren redan tecknat kollektivavtal med en part men ändå drabbas av stridsåtgärder såsom strejker och övertidsblockad.Stridsåtgärder som ofrånkomligen drabbar svensk industri och medför att många riskerar förlora sina arbeten även i andra branscher.

  • Det är nu viktigt att andra aktörer inte kräver tilläggsdirektiv till utredningen, det skulle äventyra både utredningen som helhet och spräcka tidsramen.

  • Det löser inte per automatik den nuvarande konflikten. Här måste parterna komma överens. Alla som har en möjlighet att på något sätt påverka den i rätt riktning har ett ansvar att agera, särskilt parterna i konflikten. För jobben, välfärden och samhället! 

Se mer: Vi sände pressträffen via Facebook LIVE
Läs mer: Regeringens pressmeddelande 
Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap