Alla vill ha innovation men få bygger organisationer som stödjer det

Handelskammaren träffade Anna Altner, vd för The Loop Factory, för att prata om hur man skapar en bra innovationsmiljö både i arbetslag och företag.

Möbler av papper, eller ett nytt och mer hållbart material i en redan befintlig produkt, det är några exempel på de lösningar som Varbergsföretaget The Loop Factory utvecklar. 

Hur jobbar ni med att skapa en innovativ arbetsmiljö i arbetslaget?

Vi träffas, utbyter kunskap och diskuterar mycket - varje dag. Sedan tror jag det handlar mycket om att göra. Att inte sitta fast vid sitt skrivbord och planera för mycket utan gå ut och testa och se vad som händer och ta det därifrån. Och inte vara rädd för att misslyckas, ofta planeras allt i minsta lilla detalj för att man inte vill göra fel. Problemet är då att man inte gör de här felen som man faktiskt lär sig av.

Och då krävs det lite större risktagande som företag?

Det är ett större risktagande att inte göra något alls. Det handlar om ledarskap och att få alla att känna ansvar för sin uppgift och våga testa, våga fråga. Det kan ju inte hända så mycket farliga saker egentligen.

Vad gör ni på The loop factory?

Vi är ett bolag som utvecklar material-, produktions- och produktkoncept. Framförallt inom förnyelsebara och återvinningsbara material. Verksamheten bygger på att erbjuda detta på uppdrag både till små och större företag. Kunderna kommer bland annat från varumärkesägare som vill utveckla sitt erbjudande eller förbättra hållbarhetsaspekten.

Innovation är alltid ett högriskprojekt och det måste man vara medveten om. 


Vi byter bland annat ut råmaterial ur befintliga produkter, för att de ska bli mer miljövänliga och samtidigt kunna matcha befintliga produkter i pris. Vår kärnkompetens ligger i att arbeta med hela kedjan, från materialkunskap, teknikutveckling till produkt- och marknadsförutsättningar.

Vad kan du säga om produkten M-board?

Utgångsidén var att kunna göra möbler av papper, och det är en helt ny produkt- och produktionskoncept för att kunna producera lättviktsskivor av papper. Det började som ett utvecklingsprojekt som nu har knoppats av i ett eget produktionsbolag.

Vilken bransch tillhör ni och vilka är era branschutmaningar?

Vi är ju någonstans i gränslandet. Dels är vi ju inne i Pappers- och skogsindustri, men mest i konceptutveckling.

Utmaningen ligger i att förstå risk och förutsägbarhet. Vi pratar mycket om det med våra kunder, om du vill ha ett resultat och en väldigt säker förutsägbarhet får du räkna med att det kostar mer för att säkra risken. Man kan inte både få en låg risk och innovativa projekt.

Innovation är alltid ett högriskprojekt och det måste man vara medveten om. Jag har mött stora företag som sagt "ja men nu ska vi jobba med innovationer, men det får absolut inte vara några risker" Tänker man så kan man lika gärna lägga ner.

Hur mogna är man i det här tänket generellt i företagen?

Utmaningen ligger i hur man bygger sin organisation, att det till exempel är tillåtet att misslyckas och ta egna initiativ.  Där drivkraften hos individerna premieras.

Det handlar också om hur organisationerna ser ut, bygger man in flera led där man inte får flexibilitet att fatta beslut? Är det okej att jobba utan att exakt veta hur projektplanen ser ut? Det största hotet är alltid rädslan för att misslyckas.

Blir det svårare ju större företag man är?

Ja, det blir större organisationsstruktur där varje led får lite handklovar i att fatta beslut, man är inte lika självständig i det.

Idag pratar alla om cirkularitet, att sluta cirkeln mot att gå mot mer hållbara lösningar. Berätta mer om hur ni gör!

Just nu finns det få tillverkningstekniker som möjliggör det. Allt är baserat på befintliga material och har därför sina begräsningar när det kommer in nya förutsättningar. Därför arbetar vi mer tillämpat jämfört med många andra, exempelvis universitet eller forskningsinstitut.

Vi tror mycket på att jobba med parallella processer, med produktion, produkt och material. På så vis får vi en snabbare utvecklingsprocess. Vi har även tillgång till prototyplabb och testar mycket praktiskt, i ett tidigt stadie.

Slutligen hur är företagsklimatet I Varberg?

Det har varit mycket besöksnäring och turism, inte så mycket att främja ett aktivt företagsklimat. Politikerna har nog insett att de måste anstränga sig mer, som i Falkenberg till exempel, där är man duktigare på företag och nyetableringar, kommunen är också aktiv på att erbjuda mark, det har inte Varbergs kommun varit. Däremot finns det många småföretag i Varberg och en entreprenörskultur.

Är du vd och vill bolla idéer kring innovation och konsten att utveckla nya affärsidéer? Utmaningarna som lyfts i artikeln och mycket annat diskuteras kontinuerligt i Exec, Västsveriges största vd-nätverk. 

LÄS MER OM EXEC