2017 års nya upphandlingslagar: förenklingar för små- och medelstora företag?

2017 års nya upphandlingslagar – ett av syftena med de nya upphandlingslagarna är att underlätta för små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Hur blir det egentligen med den saken? Vi ställde tre korta frågor till upphandlingsexperten Robert Moldén.

Den 1 januari 2017 fick vi tre nya upphandlingslagar, en ny lag om offentlig upphandling, en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna samt för första gången även en helt nyskapad lag om upphandling av koncessioner.

Alla lagarna bygger på EU:s upphandlingsdirektiv från 2014. Med totalt cirka 1000 paragrafer är det sannolikt det största lagstiftningspaketet i Sveriges moderna historia.

Robert Moldén, Finns det några konkreta förenklingar för små- och medelstora företag?

Ett av de nya upphandlingslagarnas syfte är att främja sociala hänsyn vid offentlig upphandling, ett annat är faktiskt att underlätta för små- och medelstora företag att delta i offentlig upphandling, t.ex. genom att uppmuntra upphandlande myndigheter till att dela upp kontrakt i mindre delar och ge större tyngd åt kvalitet istället för att enbart premiera lägsta pris. Detta är syften som jag faktiskt tror kommer att uppnås.

Blir det lättare att tillämpa de nya upphandlingslagarna?

Ett annat uttalat syfte med de nya upphandlingslagarna är att förenkla regelverket. Här tror jag däremot tyvärr att man misslyckats rejält. Om något, så har 2017 års upphandlingslagstiftning blivit än mer komplicerad jämfört med hur det har varit tidigare.

Ökad användning av sociala krav vid offentlig upphandling är ett exempel på hur upphandlingar kommer att bli mer komplexa, samtidigt som detta förstås kan vändas till en konkurrensfördel för de företagare som satsar på att sätta sig in i vilka nya affärsmöjligheter de nya upphandlingsreglerna kan erbjuda.

Möt Robert Moldén


Robert Moldén är upphandlingsexperten med ena foten i sin hemstad Göteborg och andra foten i Stockholm.

Han leder Front Advokaters konkurrensgrupp från Kungstorget i Göteborg men är även doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm där han nyligen lade fram sin licentiatavhandling om konkurrens och offentlig upphandling. Robert är även vice ordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg.