Chefsnätverk: Supply Chain

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för dig som arbetar med logistik, inköp och Supply Chain. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Står du inför ständiga förväntningar på kostnadsreduktioner och effektiviseringar inom försörjningskedjans operativa delar i din organisation? Hanterar du den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och maskininlärning? Funderar du på hur kan du arbeta mer effektivt och hållbart med gränssnittsplanering, logistik och inköp.

I våra nätverk för chefer som är ansvariga för Supply Chain möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

Samtliga möten sker under sekretess.

ÄMNEN SOM DISKUTERAS

Varje grupp består av 10 till 15 chefer inom Supply Chain från olika företag. Ni bestämmer tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera.

Exempel på ämnen:

  • Supply Chain framtidsscenarios
  • Digitalisering
  • Leverantörsrelationer
  • Strategi och förändringsarbete
  • Motivation och ledarskap

VÅR SAMTALSLEDARE

Våra nätverk för Supply Chain leds av en professionell samtalsledare med gedigen erfarenhet av ledarskaps- och grupputveckling, vilket ger effektiva och strukturerade samtal.

ansök om plats i nätverket

Vi tar in nya deltagare till våra grupper två gånger per år. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

till ansökan

Frågor?

Borås. Kontakta Cia Vakoufari
Göteborg. Kontakta Zandra Lövgren Skoglund
Skövde. Kontakta Alexander Fornsjö

Möt din samtalsledare

Möten kan vara långdragna och ineffektiva, men de kan också ge oss nya insikter och få oss att fatta bättre beslut. För att du ska få ut det bästa av ditt möte på Handelskammaren arbetar vi med professionella samtalsledare.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: supply chain


Har du personalansvar?


Läs mer om våra  och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår.