Chefsnätverk: Strategisk affärsutveckling

Stärk din kompetens och utvecklas i vårt nätverk för dig som arbetar med strategisk affärsutveckling. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Är du delaktig i det strategiska ansvaret för ditt företags affärs- och verksamhetsutveckling? Vi vet att många företag utmanas i att hänga med i dagens snabba förändringstakt. Den snabba tekniska och digitala utvecklingen utmanar alltfler företag och branscher.

I vårt nätverk för dig som arbetar med strategisk affärsutveckling möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

Samtliga möten sker under sekretess.

ÄMNEN SOM DISKUTERAS

Varje grupp består av 10 till 15 chefer eller ansvariga för strategisk affärsutveckling från olika företag. Ni bestämmer tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera.

Exempel på ämnen:

  • E-handel
  • Försäljningsstrategier
  • Strategiarbete – process och genomförande
  • Change Management och nya affärsmodeller

VÅR SAMTALSLEDARE

Vårt nätverk för strategisk affärsutveckling leds av en professionell samtalsledare med gedigen erfarenhet av ledarskaps- och grupputveckling, vilket ger effektiva och strukturerade samtal.

ansök om plats i nätverket

Vi tar in nya deltagare till våra grupper två gånger per år. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

till  ansökan

Frågor?

Borås. Kontakta Cia Vakoufari
Göteborg. Kontakta Zandra Lövgren Skoglund
Trollhättan. Kontakta Niklas Revelj

ANSÖKAN TILL CHEFSNÄTVERK: strategisk affärsutveckling


Har du personalansvar?