Chefsnätverk: Miljö- och kvalitetschef

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för miljö- och kvalitetschefer. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Hur kan du på ett tydligt sätt visa företagsnyttan med olika hållbarhetsinsatser, exempelvis besparingar på lång sikt och nya affärsmöjligheter? Hur får du ledningen att prioritera hållbarhet och avsätta tillräckliga resurser? Hur överbryggar man interna hinder och skapar samsyn och intresse för hållbarhetsfrågor bland chefer och medarbetare? Vilka kvalitets- och hållbarhetsmodeller är de bästa verktygen?

I våra nätverk för miljö- och kvalitetschefer möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

Samtliga möten sker under sekretess.

ÄMNEN SOM DISKUTERAS

Varje grupp består av 10 till 15 miljö- och kvalitetschefer från olika företag. Ni bestämmer tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera.

Exempel på ämnen:

  • Verksamhetsutveckling, processer, projektledning
  • Förändringsarbete med utveckling av kund- och medarbetarvärde
  • Arbetsmodeller, verktyg och problemlösningsmetodik
  • Integrerade kvalitets- och miljöledningssystem
  • Kommunikation och ledarskap 

VÅR SAMTALSLEDARE

Våra nätverk för miljö- och kvalitetschefer leds av en professionell samtalsledare med gedigen erfarenhet av ledarskaps- och grupputveckling, vilket ger effektiva och strukturerade samtal.

ansök om plats i nätverket

Vi tar in nya deltagare till våra grupper två gånger per år. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

till  ansökan

Frågor?

Borås. Kontakta  Cia Vakoufari
Göteborg. Kontakta Zandra Lövgren Skoglund
Skövde. Kontakta Alexander Fornsjö
Trollhättan. Kontakta Michael Guldbrandsen

Möt din samtalsledare

Möten kan vara långdragna och ineffektiva, men de kan också ge oss nya insikter och få oss att fatta bättre beslut. För att du ska få ut det bästa av ditt möte på Handelskammaren arbetar vi med professionella samtalsledare.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: kvalitet- och miljö


Har du personalansvar?


Läs mer om våra  och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår.