Chefsnätverk: Marknadschef

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för marknadschefer. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Som marknadschef står du inför ett medielandskap i ständig förändring. Kanske funderar du på hur ni kan använda er mer effektivt av kunddata, eller hur ni ska stärka ert varumärke i digitala kanaler?

Då är det värdefullt att ha någon att bolla sina tankar med.

I våra nätverk för marknadschefer möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter. 

Samtliga möten sker under sekretess.

ÄMNEN SOM DISKUTERAS

Varje grupp består av 10 till 15 marknadschefer från olika företag. Ni bestämmer tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera.

Exempel på ämnen:

  • Content marketing
  • Marketing Automation
  • Internkommunikation
  • Employer branding
  • Business modell canvas

VÅR SAMTALSLEDARE

Våra nätverk för marknadschefer leds av en professionell samtalsledare med gedigen erfarenhet av ledarskaps- och grupputveckling, vilket ger effektiva och strukturerade samtal.

ansök om plats i nätverket

Vi tar in nya deltagare till våra grupper två gånger per år. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

till  ansökan

Frågor?

Borås. Kontakta  Cia Vakoufari
Göteborg. Kontakta Zandra Lövgren Skoglund
Skövde. Kontakta Alexander Fornsjö
Trollhättan. Kontakta Niklas Revelj

ANSÖKAN TILL CHEFSNÄTVERK: marknadschef


Har du personalansvar?