Chefsnätverk: Kundservice / After sales

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för kundservice och after sales support. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Arbetet med kundservice, support och after sales ställer höga krav och innebär en hel del utmaningar för dig som chef. Hur får du det viktiga och kundnära arbetet att bli en del av att affärsutvecklingen och bidra till en bättre beslutsprocess i bolaget? Hur skapar du motivation för dig och ditt team? Och hur arbetar man framgångsrikt med ledarskapet i en omvärld under ständig förändring?

Samtliga möten sker under sekretess.

ÄMNEN SOM DISKUTERAS

Varje grupp består av 10 till 12 chefer inom kundservice, support och after sales från olika företag. Ni bestämmer tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera.

Exempel på ämnen:

  • Hur arbetar du med kundnöjdhet ur ett kundserviceperspektiv
  • Hur hantera kontaktflöden på bästa sätt
  • Hur hantera svåra kunder/klagomålshantering
  • Outsourca kundservice eller behålla in-house
  • Hur få gehör för kundservicefrågor i ledningsgruppen
  • Att leda personal och arbeta med personlig utveckling

VÅR SAMTALSLEDARE

Våra nätverk för kundservicechefer leds av en professionell samtalsledare med gedigen erfarenhet av ledarskaps- och grupputveckling, vilket ger effektiva och strukturerade samtal.

ansök om plats i nätverket

Känns detta intressant? Välkommen att anmäla dig!

till  ansökan

Frågor?

Borås. Kontakta Cia Vakoufari

Möt din samtalsledare

Möten kan vara långdragna och ineffektiva, men de kan också ge oss nya insikter och få oss att fatta bättre beslut. För att du ska få ut det bästa av ditt möte på Handelskammaren arbetar vi med professionella samtalsledare.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: KUNDSERVICE / AFTER SALESLäs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår .