HANDELSDOKUMENT: Certificate of Origin / Ursprungscertifikat 

Med ett ursprungscertifikat styrker du ursprunget för de varor du exporterar. Det behövs ofta och används över hela världen.

Kommerskollegium och Sveriges Riksdag har utsett Västsvenska Handelskammaren till enda instans i regionen som får hantera vissa utrikeshandelsdokument. 

Vi har lång erfarenhet av internationell handel och hjälper er gärna med era frågor. Kontakta oss för rådgivning. Här finner du vanliga frågor och svar om Certificate of Origin och våra öppettider.

Certificate of Origin är ett icke preferentiellt bevis om ursprung som utfärdas av de 11 regionala Handelskamrarna i Sverige. Med icke preferentiellt menas att varorna som upptas på det här certifikatet inte kan få tullnedsättning/reducerad tull i importlandet. Certifikatet används för att styrka varornas ursprung för till exempel handelspolitiska syften, i remburser, för statistiska skäl eller för upphandling.

Hur du ansöker om certifikatet hos oss

Du ansöker digitalt via vår plattform CertiataPlus. När vi har godkänt certifikatet skriver du ut det själv med vår digitala stämpel och signatur direkt på vitt papper (kräver färgskrivare). Alternativet finns också att Handelskammaren skriver ut, signerar och stämplar manuellt med wet stamp.

Till varje ansökan behöver du bifoga en styrkande handling som påvisar varans ursprung. Vanligast är det att bifoga handelsfakturan tillhörande sändningen. Andra handlingar kan vara en packlista eller leverantörsdeklaration.

Har du inget inlogg fyller du i ansökan och mejlar den till handelsdokument@vasthk.se, så ordnar vi det.

Hur du fyller i certifikatet

När du ansöker om certifikatet i CertiataPlus dyker det upp hjälptext om du markerar ett valt fält. Du hittar dessutom en handledning under fliken ”hjälp” om hur certifikatet ska fyllas i.  

Vanliga frågor och svar om Certificate of Origin 

Kostnaden är 483 kr (ex moms). Är du medlem i Handelskammaren är kostnaden 330 kr (ex moms).

Nej, du kan ha vilket ursprungsland som helst, så länge du kan styrka det. Du kan även ha fler ursprungsländer. Du anger samtliga ursprungsländer i din ansökan.

Certifikatet ska upprättas av exportören om ni inte har avtalat om annat.

I fyra månader efter att det har utfärdats.

Ja, vi kan bakdatera Certificate of Origin upp till tre månader bakåt. Du anger datum det ska dateras i ”meddelande till handelskammaren” i din ansökan. Observera att certifikat som ska dateras annat datum än dagens måste skrivas ut manuellt av Handelskammaren.

Ja, det kan du göra. Om du behöver utfärda certifikatet för någon annans räkning än ert eget företag, till exempel om exportör och säljare inte är samma part så anger du ”ert företagsnamn” on behalf of ”det andra företagets namn” samt deras adress.

Är du osäker på om certifikatet krävs eller inte? Kontakta oss så kan vi vägleda dig.

Det behöver utfärdas för varje skeppning.

BEHÖVER NI HJÄLP ELLER RÅDGIVNING?

Ta kontakt med någon av våra experter;

Lisbeth Hemlin, lisbeth.hemlin@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 25 
Carina Enlund, carina.enlund@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 48
Madeleine Östlund, madeleine.ostlund@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 14
Sofia Thorstensson, sofia.thorstensson@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 62

eller mejla din fråga till handelsdokument@vastsvenskahandelskammaren.se

Du kan också skriva din fråga direkt via chattfunktionen här på vår webbplats.

Öppettider för dokumenthantering

Måndag-Fredag | 08.30-11.45

Nya öppettider för in- och utlämning av dokument som gäller fr.o.m. 10 juni 2022.

Dokument lämnas och hämtas på expeditionen under våra öppettider. Inlämnade dokument kan hämtas under nästföljande arbetsdag.

Lämnar ni in era dokument digitalt via Certiata Plus väljer ni själva om ni vill hämta dem på plats, eller om ni vill få dem postade till er. Se nedan hur du ansluter dig till Certiata Plus.

Besöksadress: Parkgatan 49
Ni blir insläppta via receptionen till vån 2, dörren till höger. Skyltat.

Digitala dokument


Behöver du ha ett dokument utfärdat? Ansök digitalt via våra kostnadsfria dokumentsystem Certiata Plus och EATA.

CERTIATA PLUS

För ansökningar om ursprungsintyg, exportdokument och EUR1.

Certiata® PLUS

EATA

För ATA-Carnet.

Eata