Informationsträff om Exportprogrammet Halland

Ett delfinansierat exportprogram för små och medelstora företag som redan idag exporterar och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

Deltagare i Exportprogrammet får möjlighet att benchmarka med andra företag med liknande utmaningar, bli utbildad inom aktuella områden och få individuellt stöd av experter för att ta fram en handlingsplan för företagets internationalisering. Programmet pågår under perioden mars till december 2021.

DETTA INGÅR I EXPORTPROGRAMMET

  1. Nätverk med andra exportföretag
  2. Utbildningar
  3. Individuell support
  4. Marknadsaktivitet

kommande INFORMATIONSTRÄFFAR

Informationsträffarna är på distans och genomförs digitalt via Zoom.

19 november 2020 kl.09.00-9.30
8 december 2020 kl 11.30-12.00
20 januari 2021 kl. 9.00-9.30

Till anmälan

VEM KAN DELTA?

Vi riktar oss mot små och medelstora företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt.

Målgrupp är företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

Möt en deltagare

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Frågor?

Kontakta vår kollega Marina Gireva som guidar dig vidare.

Exportprogrammet Halland samarbetspartners bild.png

Anmälan till informationsmöte


Välj datum