Företagsanpassad utbildning på ditt företag

Företagsanpassad kurs: Styrelse

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade kurser på området Styrelse.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Meddela oss via formuläret vilka moduler ni är intresserade av.
 2. Vi återkopplar till er med en offert, enligt prislistan.
 3. Innan kursdagen prioriterar ni och föreläsaren gemensamt kursens upplägg, med utgångspunkt i de valbara modulerna. 
 4. Föreläsaren kommer till ert företag och utbildar er under en hel- eller halvdag.

STYRELSENS UPPGIFTER, ANSVAR OCH STYRSYSTEM

MODUL 1

 • Uppgifter - aktiebolagets bolagsorgan (ABL) och styrelsens huvuduppgifter, till- och avsätta vd samt utföra kontroll, frågor som är "på" och "utanför" styrelsens agenda, styrelseordförande, ägare och vd samt revisorns roll.
 • Ansvar - aktiebolagslagen (ABL) och annan lagstiftning, kommunallagen, skatter, avgifter och andra kontrollområden, risk för obestånd, kontrollbalansräkning mm.
 • Bolagets styrsystem: aktieägaravtal, ägardirektiv, arbetsordning, vd-instruktion, attestordning, rapportinstruktion, bolagsstämma, vd-avtal med mera.
 • Svensk kod för bolagsstyrning, delegering och jävsfrågor.

STYRELSENS ARBETE MED STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING

MODUL 2 

 • Ägardirektiv: Ägarambition och exitstrategi: levebrödsföretag, succession, exit, tillväxt, uppdatering av ägardirektiv.
 • Hur påverkar ägarformen styrselarbetet? För aktiebolag, kommunala bolag, föreningar med mera.
 • Styrelsens roll i strategiarbetet, företagets utmaningar, var befinner vi oss, vart vill vi?
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål (vision, affärsplan, strategiska områden, mätbara mål) från ägare till styrelse och enskild medarbetare.

STYRELSENS EKONOMISTYRNING

MODUL 3

 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål (vision, affärsplan, strategiska områden, mätbara mål) från ägare till styrelse och enskild medarbetare.
 • Balans- och resultaträkning: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Nyckeltal: Vilka ska vi använda? Hur ska de tolkas?
 • Uppföljning och rapportering: Vilka rapporter behöver vi och med vilken intervall för att tillgodose våra intressenter?

DET PRAKTISKA ARBETET I STYRELSERUMMET

MODUL 4

 • Styrelseplanering- hur ser styrelseåret ut? När, var och hur tar vi upp vilka frågor?
 • Styrelsemötet - dagordning, beslutslogg, protokoll, beslutsförhet, underlag, möteseffektivitet med mera.
 • Gruppdynamik, planera och facilitera ett möte, problemlösning, beslutsfattande och kommunikation.
 • Styrelsens sammansättning, styrelseutvärdering, utvärdering av vd, rekrytering, ditt arbete som ledamot, arvodering.

INKLUDERANDE LEDARSKAP – VAD KAN STYRELSEN GÖRA

MODUL 5

 • Begreppen mångfald och inkludering samt dess affärsnytta.
 • Hinder för inkludering. Människans mentala mekanismer och unconcious bias när vi möter människor som är olika oss själva.
 • Inkluderande rekrytering, de vanligaste fällorna i processen.
 • Det inkluderande ledarskapets principer och verktyg.

Låter detta som något er styrelse vill satsa på, fyll i vårt offertförfrågan. Inget är bindande i ett förstasteg. Vill du ställa några kompletterande frågor, kontakta vår utbildningsansvarig Rebecka Bartolomé.

Intresseanmälan


Vart vill ni ha kursen?

Välj modul, du kan göra flerval