Företagsanpassad utbildning på ditt företag

Digitalisering

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade kurserna på området Digitalisering.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Meddela oss via formuläret vilka moduler ni är intresserade av.
 2. Vi återkopplar till er med en offert, enligt prislistan.
 3. Innan kursdagen prioriterar ni och föreläsaren gemensamt kursens upplägg, med utgångspunkt i de valbara modulerna. 
 4. Föreläsaren kommer till ert företag och utbildar er under en hel- eller halvdag.

MODUL 1

Baskunskap kring digitalisering

 • Skillnad mellan digitalisering och digital transformation
 • Insikt i hur man skapar en konkurrenskraftig verksamhet i snabbt föränderlig värld.
 • Digitala teknologier, begrepp och inre logik

MODUL 2

Affärsmodellsanalys och verksamheters värdeskapande system

 • Modellera den egna verksamhetens affärsmodell
 • Se och förstå olika digitala affärsmodeller
 • Utveckla framtida idéer runt den egna verksamheten

MODUL 3

Digitala teknologier, begrepp och inre logik

 • Bekantskap med teknologier och begrepp bakom de nya förutsättningarna. Få en inblick i de nya möjligheterna som teknologierna öppnar upp samt en fördjupad insikt hur digitala företag fungerar och utvecklas.
 • Big Data och blockkedjor, UX Algoritmer, AI och maskininlärning
 • Ständigt utvecklingsarbete av värdeerbjudande för kunderna
 • Plattforms- och digital affärsmodellslogik

MODUL 4

Nuläge och utmaningar

 • Insikt om digital mognad och organisationens utmaningar samt vilka strukturer, resurser och förmågor som behöver finnas på plats för en digital transformation.
 • Dagens organisations- och styrstrukturer
 • Existerande digitala infrastrukturer och system
 • Förändringsmål
 • Organisationskultur och ledarskap

MODUL 5

Förändringsresan framåt

 • Verktyg och stöd för att leda arbetet
 • Formulera vision, strategier och roadmaps
 • Identifiera de lågt hängande frukterna- initiera arbetet med stegvis men sammanhållen utveckling
 • Organisera och prioritera förändringsarbetet i ledningsgruppen
 • Kommunicera med ägare och styrelse

MODUL 6

AI Machinelearning

 • Nycklar till ett lyckat AI-projekt
 • Inventering av data -dataförståelse
 • Teknologier
 • Förbättra prognoser
 • AI i affärsprocessen
 • Digitala tvillingar

MODUL 7

Cybersäkerhet

 • Baskunskaper kring Cybersäkerhet
 • Cybersäkerhet, dess affärspåverkan och strategiska styrning
 • Riskpositionering för ditt bolag
 • Nuläge och utmaningar
 • Säker Transformationsresa

MODUL 8

Industri 4.0 - Datadrivet underhåll

 • Vad Industri 4.0 är – IoT infrastruktur, applikationer och tillverkningsteknologier
 • Vad för möjligheter Industri 4.0 ger företag (Kvalitet, Underhåll, Hållbarhet)
 • Mätbar effekt - konkreta digitala verktyg som ger tydliga KPI förbättringar
 • Människa, process, IT – i symbios
 • Processautomatisering
 • Exempel på processtyrning
 • Byggstenar för ett datadrivet underhåll i världsklass – sensorer, anslutning, datalager, dataanalys, förutsägbarhet

Låter detta som något ni vill satsa på, fyll i vår offertförfrågan. Inget är bindande i ett första steg. Vill du ställa några kompletterande frågor, kontakta utbildningsansvarig Åsa Tegelberg.

Gör en offertförfrågan

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Offertförfrågan

Intresseanmälan


Välj modul, du kan göra flerval

Vart vill ni ha kursen?